| กระดาน

เรื่องเลี้ยงไอตีมถัง สำหรับเด็ม ม.1 ในวันปีใหม่

11/27/2012 11:37:06 - ธนพล5
พอดีคุณศิริญญามีความคิดว่าจะเลี้ยงไอติมกับเด็กที่ห้องในวันปีใหม่ ผมเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี ก็เลยน่าจะนำมาเลี้ยวทั้งระดับชั้น ม1 เลยดีกว่า สำหรับไอตีมถัง หนึ่งถังสามารถตักได้ประมาณ 130 ถ้วย ในระดับ ม1 จะมีไม่เกิน 400 คน จึงต้องใช้ไอติม 3 ถัง หนึ่งถังเป็นเงิน 1300 บาทโดย ประมาณ ดังนั้นเป็นเงินประมาณ 4000 บาท สำหรับเครือข่าย ม1 จนถึงระดับห้อง จะมีห้องละ 5 ท่าน 10 ห้องทั้งหมด 50 ท่าน ดังนั้นจึงขอบริจาค ท่าน ละ 100 บาท หากท่านใดมีกำลังมากกว่านี้ก็จะขอบพระคุณมากครับ เนื่องจากต้องเผื่อผู้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ เงินทั้งหมดนี้ จะแสดงที่มาที่ไปอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เครือข่าย ตามที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว หากท่านใดมีอีเมลย์ ก็จะตอบผ่านทางอีเมลย์ด้วย ส่วนเงินที่บริจาคนี้ ให้ฝากเด็กมาส่งให้คุณครูสุทัศษา ที่เป็นครูที่ปรึกษาเครือข่าย ม1เป็นครูประจำชั้น 1/9 และสอนภาษาไทย ปกติครูจะพักที่ห้องภาษาไทยครับ ในการกระจายข่าวนั้น ในตอนแรกจะกระจายไปยังประธานระดับห้องก่อน และขอรบกวนใหัประธานระดับห้องกระจายข่าวไปยังกรรมการอีก 4 ท่าน แต่ถ้าประธานท่านใด ไม่สะดวกติดต่อกับกรรมการทั้ง 4 ท่านในห้อง ผมจะรับติดต่อให้ครับ การเลี้ยงไอติมในวันปีใหม่นี้ ต้องขอเรียนเชิญกรรมการเครือข่ายในระดับชั้นทั้งหมดสิบห้อง มาร่วมกันช่วยตักไอติมให้เด็ก คนละสามสี่ถ้วย ด้วยครับ ท้ายสุุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่่งว่า โครงการนี้น่าจะสำเร็จไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าครับ
02/12/2012 11:53:05 - ธนพล4
รายชื่อที่สมทบทุนค่าไอติมที่จะแจกในวันปีใหม่ ต้องขอขอบพระคุณในที่นี้ ส่วนรายชื่ออื่นๆที่ได้บริจากแล้ว จะไปขอข้อมูลจากครูสุทัศษาอีกทีครับ นายธนกฤต สมวงศ์ 100 นางสาวชนิดา ทองมณโฑ 100 นางสายพิณ จารุสังข์ 100 นางสาวอุบล โพธิ์อำพร 100 นางกาญจนา สังข์ทอง 100 ผู้ใหญ่ ณิชากร สุวรรณประเสริฐ 300

11/12/2012 05:14:03 - ธนพล3
ผู้บริจาคเพิ่มเติมดังนี้ คุณ สมชัย นิธิกาญจนธาร 100 บาท คุณ ศุภเกียรติ รัตนะผล 100 บาท คุณ ชมัยพร พรเจริญวิวัฒน์ 100 บาท คุณ ศิริญญา อยู่เถา 100 บาท คุณ ภาสินี จันทร์ศรี 100 บาท คุณ วาสนา ไล้ทอง 100 บาท คุณ สุประวีณ์ ชะอุ่ม 100 บาท คุณ แก้วสุมา ตีรพงษ์สกุล 100 บาท คุณ มาริสา อิ่มอารมณ์ 100 บาท คุณ ปรีชา สมส่งกุล 100 บาท

12/12/2012 05:09:44 - ธนพล2
ผู้บริจาคเพิ่มเติมดังนี้ คุณ นภัสรพี หฤทัยพิริยะ 200 บาท คุณ วิบูรณ์ อำนวยโชคอนันต์ 100 บาท คุณ กนกนิกข์ อินประสิทธิ์ 100 บาท ร.ต.ท.หญิงวัลลภา 100 บาท พ.ต.ท.ยุทธภูมิ กิตติทรงภพ 100 บาท ผู้ปกครองจากห้อง 1/8 ไม่ทราบชื่อ 235 บาท

13/12/2012 07:56:55 - ศิริญญา
แจ้ง คุณธนพล เรื่องสมทบทุน เลี้ยงไอศครีมเด็กนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองชั้น ม.1/1 สมทบครบทุกคนแล้วคะ ส่วนการจัดงานเลี้ยงปีใหม่จากที่ได้คุยกับคุณครูสุทัศษา จะมีการจัดเลี้ยงปีใหม่กันในวันที่ 27 ธค.55 โดยช่วงเช้าจะให้เด็กจัดกิจกรรมแลกของขวัญและกินเลี้ยงกันภายในห้องเรียนของแต่ละห้อง และช่วงเที่ยงจะมีดนตรีของทางโรงเรียนแสดงกิจกรรมที่โดมเป็นส่วนรวมทั้งหมด พร้อมกับมีอาหารที่โรงเรียนจัดไว้บริการฟรีเป็นซุ้มๆให้กับเด็กนักเรียน และกิจกรรมทั้งหมดจะเสร็จประมาณสี่โมงเย็น

14/12/2012 00:27:07 - ธนพล6
ขอบคุณมากครับ คุณศิริญญา ถ้าเป็นเช่นนั้นผมว่า จะขอนำถังไอติม ขึ้นชั้น 6 ก่อน ถ้าเหลือจะนำลงมาด้านล่างครับ สำหรับ ผู้บริจาคเพิ่มเติมดังนี้ คุณ ศลิษา นาคฤทธิ์ 200 บาท คุณ กรรณทิพย์ ซิ้มเจริญ 100 บาท คุณ สุภา วีนะสกุลชัย 100 บาท ผู้ปกครองที่ห้อง1/4 ไม่ทราบชื่อ 100 บาท

18/12/2012 05:20:38 - สวัสดิโสภา
ผู้บริจาคเพิ่มเติมดังนี้ คุณ วิวัฒน์ พวงมะลิต 300 บาท คุณ ณัฐพร พูลประเสริฐ 100 บาท

24/12/2012 11:42:17 - สวัส
ผลสรุปการจัดเลี้ยงไอติมเด็ก ม.1 ได้รับเงินบริจาคจากเครืองข่ายผู้ปกครอง ทั้งสิ้น 3500 บาท ผมสมทบไปอีก 500 บาทครบ 4000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่จะนำไปซื้อไอติม แต่ทางกุลชัย เครือข่ายผู้ปกครองที่ห้องทับสอง จะขอออกทั้งหมดสามถัง ส่วนเงินทั้งหมดนำไปทำกิจกรรมอย่างอื่่นต่อไป ผมเห็นว่าไม่อยากให้ทางกุลชัยออกเพียง ฝ่ายเดียวทั้งหมด จึงขอแบ่งภาระไปครึ่งหนึ่ง คือจะนำเงิน 2000 บาทมาช่วยคุณกุลชัย ส่วนเงินอีก 2000 บาทจะนำไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไป ส่วนกำหนดการเลี้ยงไอติม ไอติมถังจะมาส่งที่โรงเรียนเวลา 9.00 น, และนำไปแจกบนชั้น 6 โดยจะถยอยแจกทีละห้องจนครบ 10 ห้อง หากต้อง านต่อถ้วยที่สองก็สามารถ วนกลับมาใหม่ได้ คาดว่าจะแจกครบหมด ในเวลา 10.30 หากมีไอติมเหลือ จะนำมาแจกต่อที่โดม โดยจะไม่จำกันชั้นปี จนกว่าไอติมจะหมด และถือโอกาสนี้เรียนเชิญ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับ ม.1 มาช่วยตักไอติมให้กับเด็กในวันที่ 27 นี้ครับ

28/12/2012 11:53:43 - ธนพล1
การจัดเลี้ยงไอติมถัง สำหรับนักเรียน ม.1 ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ ธนกฤต ที่่เสียสละเวลางาน มาช้วยกันตักไอติม ขอบคุณคุณ กุลชัย ที่ จัดสั่่งไอติมรวมทั้งทีมงาน และขอบคุณ คุณศิริญญาที่มาให้กำลังใจ และขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองทุกท่าน ที่่ร่วมใจออกเงินคนละเล็กคนละน้อย จนเกิดกิจกรรมนี้ได้ งานเลี้ยงไอติม เริ่มที่เวลา 09.45 ด้วยการประชาสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนทุกห้อง ในตอนแรกจะมีนักเรียนมารอเข้าแถวอยู่ เป็นจำนวนมาก จนถึงเวลา 10.30 นักเรียนเริ่มน้อยลง ซึ่งหมายความว่านักเรียนได้รับครบถ้วนแล้ว โดยยังคงมีไอติมเหลือในถุังอีกประมาณ 20 % จึงนำลงมาแจกต่อสำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ อีกทั้งถึงเวลาที่นักเรียนทุกคนจะต้องลงจากตัวอาคาร แจกไอติมจนถึงเวลา 11.00 ไอติมทั้งสามถังหมด เกลี้ยง จึงแยกย้าบกันกลับ

02/01/2013 22:27:36 - อุ่นแก้ว
มีควันหลงนิดหน่อย เนื่องจากได้รับเงินจากครูสุทัศษา มากกว่าจำนวนที่ครูทำรายการมาให้ 500 บาท จากรายงานของครู จะพบว่ามีเพียงห้องเดียวที่ไม่มีรายการคือ ห้องของคุณกัลยา แม่นยำ ซึ่งจากการคุยทางโทรศัพท์แล้ว ทางคุณกัลยาได้จัดส่ง 500 บาทมา แต่ไม่มีรายงาน ดังนั้นเงิน 500 บาทที่เกินมาน่าจะเป็นของห้องคุณกัลยา ซึ่งมีสมาชิกดังนี้ครับ คุณกัลยา แม่นยำ คุณศุภพงศ์ แดงท่าไม้ คุณเพทาย อุตสานนท์ คุณสิทธิชัย รพีอาภากุล คุณอติภา ภู่เจริญ สรุปเงินบริจาค ได้รับเข้ามาทั้งสิ้น 4535 บาท จ่ายค่าไอติมไป 2000 บาท ซึ่งกุลชัยช่วยอีก 2000 บาท มีเงินเหลือทั้งสิ้น 2535 บาท จึงขอความคิดเห็นว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ไปทางใดบ้าง ซึ่งผมมีความคิดดังนี้ 1 ซื้อขนมให้เด็กในวันเด็ก ขนมคือ แอแคร์ ลูกละ 2 ยาทห้องละ 120 ลูกเฉลี่ยนคนละประมาณ 3 ลูก เป็นเงินห้องละ 240 บาท 10 ห้องเป็นเงิน 2400 บาท 2 จัดงานตอบปํญหาชิงรางวัล 3 นำเงินสมทบเข้าไปในกองผ้าป่า รบกวนขอความคิดเห็นด้วยครับ จะทางอีเมล์ หรือทางกระดานก็ได้ครับ

03/09/2013 00:34:54 - Somkiat
ควันหลงนะครับ ผมบริจาคขนมวุ้นไป แต่ไม่มีใครพูดถึงเลย

03/09/2013 00:55:22 - Jack
ถ้าไม่มีใครปิดทองที่ด้านหลังพระ ไหนเลยพระจะงาม ดังตัวอย่่างของเว็บนี้ครับ

29/10/2013 12:06:23 - Ink
สวัสดี ค่ะ ถ้าสนใจขายไอศกรีมแบบตัก มีหลายรสชาติให้เลือก เครื่องเคียงก็มีค่ะ ต้นทุนต่ำราคากันเอง ยี่ห้อ ไผ่ทองค่ะ เราเป็นตัวเเทนจำหน่าย เกือบ 20 ปี แล้วค่ะ ราคาตกลงกันได้รับไปขายได้ทันทีไม่ใช่ธุรกิจเฟรนไชค่ะ สนใจติดต่อถามรายละเอียดได้นะ คะ ^^ แม่ค้าใจดี จ้าาา (รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยค่า)092-2744-673 อิ้งค่า /02-8111-662 ไผ่ทองอ้อมน้อยค่า
1

บันทึกชื่อ:  
บันทึกข้อความ:  
เลือกไฟล์อัปโหลด ที่ไม่เกิน 50 KB:
ต้องการเพิ่มไฟล์อัปโหลดเป็น: